Välkommen

Förstärkt förmedling i Sthlms län!

Barn och unga konsumerar dagligen rörlig bild via smartphones, teveteve, läsplattor och datorer. Därför är det viktigt att lära ut kunskap om hur en berättelse fungerar i olika medier - inte minst ur ett demokratiskt perspektiv så att unga kan göra sig hörda!

Skapande skola

 

 

Ur Svens Skåp

Teaterkonserten Ur Svens skåp, av och med Marie Öhrn, OBS! fyra föreställningar kvar: 27/ 9 kl 14.00, 29/9 kl 20.00, 1/10 kl 20.00 och 4/10 kl 14.00. Föreställningen är ca 65 minuter. Spelas på Benhuset, Katarina Kyrka, Stockholm. Fri entré.

Yttrande om estetiskt ämne i gymnasiet

Centrum för dramatik och Dramatikerförbundet har gemensamt skrivit ett yttrande till promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. Självklart ska ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan!
 
 

Manusord

ANSLAG. Den allra första delen av dramat, de minuter som sätter stämningen. I film rullar ofta förtexterna under anslaget.
Fler manusord >>

Gåsmamman Säsong 2

Konstnär - oavsett villkor?

Centrumbildningarna välkomnar Konstnärspolitiska utredningens betänkande "Konstnär - oavsett villkor?" SOU 2018:23, där utredningen föreslår höjt anslag till centrumbildningarna inom kulturområdet.

Länk till Konstnärspolitiska utredningen.