Att berätta en spännande och angelägen historia

Grundkurs i dramatiskt skrivande med Anders Nyman.

I denna grundkurs lär vi känna de vanligaste begreppen som används i skrivandet av ett manus. Genom att bekanta oss med den aristoteliska berättarkurvan, eller dispositionskurvan, kan vi lättare ta beslut om när man ska berätta vad. Genom begreppet orkestrering leds jag fram till vilka rollfigurer som är viktiga att ha med i min historia. Därefter fortsätter vi med byggandet av rollfigurer, dialogskrivande och allt friare övningar för att till sist växla in på de egna idéerna och det egna skrivandet. Kursen innehåller även sceniska övningar i syfte att hitta konkretion kring vissa frågeställningar.