Att inspirera skoltrötta - studiedag för lärare

I föredraget berättar dramatikern, skådespelaren och konsulten Jonas Fröberg om sitt sex år långa arbete med skoltrötta ungdomar från Göteborgs förorter. Lärdomar om:

• Att personligt bemötande går före läroplanen.

• Att våga lyssna på allt! - vår metod för att vinna förtroende.

• Förvaltningsledningens våndor.

• Skolpolitikens våndor

• Den utbrända, engagerade läraren.

• Samarbete med andra institutioner, teatrar, museer, högskolor.

Workshopen går ut på att göra några av de övningar Jonas utför med skoltrötta ungdomar och reflektera över hur dessa fungerar. Vidare reflekterar vi över ungdoms- och administrativa perspektiv i skolan samt bidrar med egna erfarenheter.

Artikel i tidningen Specialpedagogik: Se, bekräfta och bemöta