Att närma sig en dramatisk text

med Mats Flink

Mats Flink

Antal deltagare i denna workshop är 6-12. Syftet med att genomföra en workshop på skolor är att ge eleverna en inblick i hur det går till att närma sig en dramatisk text. En stark känsla av att närvara i ett rum och att få känslan av höjd koncentration genom text och rörelse.

Varje deltagare väljer en kort text och tar ut en mening ur texten som hen tycker är bra.

Alla deltagare går runt i ett rum, till en början isolerade från varandra, tysta. Efterhand ser deltagarna på varandra, möter varandras blickar, stannar upp, säger sin mening till en annan deltagare. Fortsätter att gå. Textmeningen kan framföras i olika känslolägen beroende på vilken deltagare som eleven möter. En dialog växer så sakta fram.
Nästa steg är att dela in gruppen i två och två. Nu arbetar deltagarna fram ett fysiskt möte mellan varandra inspirerat av textmeningen. Rörelserna ska kunna upprepas och det kallas en fysisk serie. Till en början är det full koncentration på att finna ut rörelser som passar deltagarna och att träna in serien så den flyter obehindrat. När rörelseserien är inövad lägger deltagarna till sin textmening och säger texten under det att rörelserna genomförs.

I en workshop med 12 deltagare finns det nu sex rörelseserier. Deltagarna lär sig varandras olika serier. Därefter kan deltagarna möta vem som helst i rummet och genomföra en serie.

Workshopen avslutas med att en och en får läsa sin utvalda text inför de andra. Ståendes eller sittandes på en stol. Aktiv läsning. Deltagarna får svara på varför de valde just denna text.

Förberedelser: Välj en kort text. Gärna skriven av en dramatiker. Ta ut en mening ur texten som deltagaren får lära sig utantill. Klädsel: Gärna träningskläder.
Workshopen leds av Mats Flink. Dramatiker. Skådespelare. Regissör.