Att skriva för film

PROJEKT FÖR SKOLÅR 8-9

Det här projektet är skapat för att ge eleverna insikter i hur ett dramatiskt verk för film eller TV kommer till. Det eleverna ser av en film är i första hand skådespelarna. Men maskineriet bakom deras spel på vita duken känner man inte till på samma sätt.

Vårt projekt "Att skriva för film" följer tillkomsten av filmen från utkast och idédiskussioner till några minuter färdiginspelad film. Vi lägger tonvikten på språkets roll – ett väl beskrivande manus och en god dialog i manus.

Bland medlemmarna i Centrum för dramatik finns flera med bred erfarenhet av filmproduktion. Det är manusförfattare som också är regissörer, eller behärskar det tekniska hantverket – kamera, ljud och redigering. Om det behövs så kan vi ta in hjälp från andra kategorier inom filmproduktionen för själva inspelningsarbetet. Men det är eleverna själva som får arbeta med alla momenten – under ledning av en erfaren manusförfattare.
Längden på övningen går att anpassa. Vi bedömer att sju skoldagar går åt till arbetets alla moment. Vi presenterar förslag på schema.

Övningen går inte så långt vad beträffar filmteknik, utan är koncentrerad kring skrivandet. Hur förbereder man en filmning? Vad krävs av en synopsis? Hur ska ett manus se ut för att duga som underlag för en inspelning? Kort sagt: Hur skapas en film?

Det inspelade materialet kan sedan ljudläggas/musiksättas och klippas och varför inte användas till en filmfestival på skolan?