Barn gestaltar sina berättelser i bild och ljud

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Lgr 11

Syftet med projektet är att elevernas förmåga att gestalta tankar, känslor och berättelser ska stärkas. I projektet får eleverna möjlighet att utveckla språket i dess vidaste bemärkelse (genom svenska, bild, drama
och digital teknik m.m.). Målet är att projektet ska väcka lust till lärande och lust till fortsatt arbete med film. Ge nya verktyg för att analysera film och media samt ge kunskap om digital bild, ljud och video som kan användas i fortsatt skolarbete. Innehållet i projektet sträcker sig från dramaturgi, dramats uppbyggnad och filmens byggstenar via
skrivövningar till manus och inspelningsplanering, regi, foto, skådespeleri, klippning, ljudarbete, visning och analys.

Mågrupp: Årskurs 4-9.
Upplägg: 3 x 80-120 min. + eventuell uppstarts- och inspirationsföreläsning för alla deltagande klasser. Alternativt kan projektet göras 2 halvdagar eller 1 heldag. Filmerna kan göras i grupp eller individuellt. Tematik och innehåll kan vara mer eller mindre styrt (detta diskuteras med berörda lärare). Projektet kan också göras så att yngre och äldre barn arbetar tillsammans. De yngre står då för idéer och skådespelarinsatser medan de äldre tar ansvar för genomförandet.
Lärarens roll: Projektet är tänkt att vara ett samarbete mellan ordinarie lärare och gästande pedagog. Lärarens närvaro och delaktighet är viktig för att eleverna ska få mesta möjliga utbyte av
projektet. Ett planeringsmöte med berörda lärare inför projektet ingår i priset. För optimalt utbyte görs workshopen eller delar av den först för berörda lärare.
Teknik: iPads med appen iMovie. Om ni inte har på skolan finns möjlighet att låna 4 st. av Film i Skåne.
Gästande pedagog: Figge Heurlin har arbetat i många år som filmpedagog med erfarenhet från Drömmarnas Hus i Malmö och en lång rad skolor och kommuner runt om i Skåne. Förutom pedagog arbetar
han som manusförfattare och regissör samt driver produktionsbolaget NEOEPOS.
Pris (enligt Film i Skånes riktlinjer): 5.000 kr + moms/ heldag eller 3.500 kr + moms/havldag.