Barn & unga

Workshops 2020 för barn och unga

Skola

Skriva

Teater

Film

Fritidsgårdar

Bibliotek

Med anledning av Covid-19

För uppdragstagare förmedlade av Centrum för dramatik som har aktiviteter inbokade gäller att man ska följa myndigheternas rekommendationer och råd.

Fysiska besök/aktiviteter ska avbokas vid förkylningssymptom. Aktiviteten ska om möjligt bokas om till en senare tidpunkt i överenskommelse mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

 

Om Skapande skola

 

 

 Kunskap och inspiration

Hur får eleverna mest ut av besöket? Några tips.

Minimirekommendationer för arvoden i skolan finns här.

Mer dramatik i Stockholms län!

Barn och unga konsumerar dagligen rörlig bild via smartphones, teveteve, läsplattor och datorer. Därför är det viktigt att lära ut kunskap om hur en berättelse fungerar i olika medier - inte minst ur ett demokratiskt perspektiv så att unga kan göra sig hörda!

Centrum för dramatik har fått verksamhetsbidrag från Stockholms läns landsting för att förstärka vår förmedling av dramatiker och manusförfattare i länet. Vi är i full gång med att ta fram nya program, lov-aktiviteter och workshops och att skicka ut information till länets kultursekreterare, bibliotek, fritidsverksamheter och skolor.

Vill du få besök av en dramatiker/manusförfattare till skolklassen eller en prova-på workshop för lärare och pedagoger? Hör av dig till oss:

ammy@centrumfordramatik.se, tel 070-219 03 71.

kelly@centrumfordramatik.se, tel 08-411 74 53.

isabella@centrumfordramatik.se, tel 070-467 34 22.

Om du vill ha vårt nyhetsbrev, mejla din adress till nyhetsbrev@centrumfordramatik.se.

Verksamheten drivs med stöd från   &