Bild och saga, dockor och teater!

Bild och saga, dockor och teater!

med Greta Sundberg

Jag erbjuder workshops för förskolan (barn från cirka tre år). Tillsammans skapar vi en saga – vi arbetar associativt och improvisatoriskt och ritar och målar genom hela skrivprocessen. Jag skriver slutligen ner sagan och barnen ger synpunkter, idéer och styr i mångt och mycket utformningen av berättelsen. När berättelsen har rollfigurer, början, mitt och slut börjar vi skapa handdockor. Vi bygger tillsammans en mindre scen där vi sedan framför sagan i dramatiserad form. Vi bjuder in andra avdelningar från förskolan och har ett samtal efteråt. Projektet kan variera i längd, men det är bra om det löper över ett par månader (jag kommer cirka en gång i veckan) så att en verklig process kommer till stånd och förtroende skapas.