Centrum för dramatik SYD

Länk direkt till Centrum för dramatik SYDs hemsida.

Nu är vi inne på det fjärde regionala verksamhetsåret i Skåne och vi har nu verksamhetsbidrag från Region Skåne. Vi jobbar vidare med att stärka dramatiker, översättare och manusförfattares arbetsmarknad och det dramatiska berättandets ställning och har inlett samarbeten med flera organisationer.

Den regionala satsningen i Skåne fokuserar på kärnverksamheten som är:

  • marknadsföring av våra medlemmar
  • förmedling av uppdrag
  • breddning av arbetsmarknaden
  • fortbildning
  • omvärldsbevakning & nätverkande

Verksamheten öppnar upp för möjligheter att nå ut till nya uppdragsgivare och att hitta nya samarbetsparter för kulturarbets-marknadsprojekt i Skåne. Angelägna arbetsområden är läsfrämjande insatser och dramatik i skolan.

Kontaktuppgifter:
Centrum för dramatik Syd
c/o Riksteatern Skåne, Kulturhuset Mazetti
Bergsgatan 29, 214 22 Malmö
E-post: syd@centrumfordramatik.se

Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare/samordnare
Tel: 070-219 03 71
E-post: ammy@centrumfordramatik.se

Har du som medlem förslag på projekt, konkreta idéer, behov av administrativt stöd och/eller inspel och uppslag?

Kontakta oss gärna!

 


Ammy Kjellsdotter Åström,
regional förmedlare/samordnare SYD

Centrum för dramatiks regionala verksamhet i Syd finansieras med bidrag från Region Skåne, Malmö Stad och Kulturrådet.