De nio stegen

Workshop med författarinnan Ingela Magner och illustratrisen Lotta Ekholm. 2-3 lektioner. 3 lektioner optimalt.
 

Utifrån ett Powerpointprogram med nio olika moment som tar upp hörnstenarna i att bygga en berättelse/bok/film skapar vi en historia tillsammans med eleverna utifrån deras egna idéer. Programmet är skrivet i text och med många bildexempel.

1. Tillsammans med klassen bestämmer vi en eller flera huvudpersoner och går igenom alla nio stegen. Barnen delas in i grupper om 2-3 och tilldelas var sitt moment. Det är en lektion. Uppgift till nästa lektion är att utveckla sitt moment, som gruppen sedan presenterar för klassen. Mellan de två lektionerna hjälper läraren till att samordna så att grupperna får koll på vad de andra gör.

2. När vi kommer tillbaka är det presentation. Författarinnan coachar, ställer frågor och leder framåt, optimerar, och klassen hjälper till. Under tiden tecknar illustratrisen det som bestäms för varje moment. När vi är färdiga finns underlaget för en berättelse och klassen behåller bilderna för fortsatt arbete med brödtext/dialog.

3. Om en tredje lektion ges så går vi igenom de texter som skrivits och fogar samman. Om det är dåligt med texter hjälper vi till på plats. Vi pratar dialog och repeterar momenten. Sedan är det bara att skriva ut så att varje elev får ett exemplar.

Projektet har genomförts med stöd från Eskilstuna kommun/läsprojektet - Cajsa Broström, Eskilstuna stadsbibliotek.