Den nya människan

Hans släktingar blev
tvångssteriliserade

Kjell Sundstedt 
(Foto: Lennart S. Ohlsson)

Filmmanusförfattaren och författaren Kjell Sundstedt berättar om sin släkt. När hans mormor Anni dog i cancer i en fattig statarstuga på Öland efterlämnade hon tio barn. Fadern kunde inte ta hand om dem. Fem av barnen blev satta på ”sinnesslöanstalter” och tre av dem steriliserades mot sin vilja – liksom 30 000 andra svenskar. Totalt steriliserades 60 000 fram till 1975.
De sociala myndigheterna betraktade hans mamma Gertruds syskon som ”mer eller mindre efterblivna”. Genom att mamman rymde till Stockholm undgick hon att bli omhändertagen och Kjell Sundstedt har med hjälp av brev, intervjuer och arkivmaterial försökt reda ut vad som egentligen hände under de mörka åren.
Han har gjort spelfilmen Den nya människan och skrivit boken Till Gertrud, där han bland annat redogör för de brev som hans mamma fick från sina syskon – brev som visar att hennes syskon inte alls var sinnesslöa.
I sitt forskande i släkthistorien hittar Kjell Sundstedt morbrodern Agne Johansson. En läkare ansåg honom normal, men återbrukskolonin Hall utanför Södertälje hade en rådgivande psykiatriker vid namn Alfred Petrén. Denne ställde diagnosen ”höggradigt imbecill” och skickade Agne till sinnesslöhemmet Salbohed utanför Sala – en plats man inte gärna lämnade utan att först ha blivit steriliserad.
I sitt föredrag konstaterar Kjell Sundstedt att han eller hans barn knappast hade funnits till i dag om inte mamma Gertrud den gången rymt för att jobba som hembiträde i Stockholm.

Psykiatrikern Alfred Petrén var också rasbiolog och motionerade i riksdagen 1933 om en steriliseringslag som sedan antogs 1934. Petrén var också överinspektör för sinnessjukvården i Sverige och hade stort inflytande. Han var med om att upprätta stora slutna sinnesslöanstalter – bland annat Vipeholmsanstalten utanför Lund. I mitten av 1940-talet fanns där mer än tusen intagna.

”Vår släkt var definitionen av det defekta”, skriver Kjell Sundstedt om sin familj i boken Till Gertrud. ”Skadade, fula, missbildade, imbecilla, halta, lytta, lössläppta och snuskiga människor som skulle behandlas och elimineras och ge plats åt det nya, friska, intelligenta och ljusa.”
Kjell Sundstedt tar historien in i nutiden och ställer frågor om dagens människosyn i förhållande till den som möjliggjorde övergreppen mot hans släktingar. I dag går det ju att välja bort ”defekta” foster. Vilka barn lever i dag lika oskyddade som dåtidens skolösa statarungar? Ser vi rentav fortfarande i någon mån fattigdom som tecken på en slags själslig defekt? Ett aktuellt ämne just i dag när allt fler barn växer upp i fattiga familjer.
Kjell berättar om filmen Den nya människan och boken Till Gertrud. Han kommer gärna ut i skolor – från årskurs 9 till och med gymnasiet, samt till bibliotek, trossamfund eller föreningar.

På Forum för levande historia i Stockholm pågår under våren utställningen (O)mänskligt. En del av utställningen handlar om familjen i Glömminge som är just Kjell Sundstedts mammas familj. Kjell har hållit flera föredrag på Forum för levande historia om sin släkt.