En text i byxor

Hamlet

EN TEXT I BYXOR

- ett skapande skola-projekt för högstadiet om teatertexter

I det här projektet får eleverna möjlighet att tillsammans med professionella scenkonstnärer utforska olika typer av teatertexter och sceniska uttryck. Projektet utformas tillsammans med eleverna och lärare. Skrivarverkstan kan användas för sig eller i ett sammanhängande projekt med en avslutande föreställning/redovisning.

Syftet med projektet är att öka elevernas självförtroende när det gäller den egna kreativiteten, det egna skrivandet och deras egna idéer om gestaltning av olika typer av texter. I projektet kan även teaterbesök ingå. Då väljer vi tillsammans med eleverna en aktuell föreställning i Stockholmsrepertoaren som passar idé- eller formmässigt med det tema som valts.

Prata

Vi vill att eleverna hittar både lust och självsäkerhet i sina uttryck. I en tid då mycket ”redan finns” på Internet – texter, bilder och annat referensmaterial – kan det ibland kännas svårt att lita på sitt eget skapande. Informationen som strömmar emot oss inspirerar och informerar, men de grundläggande hantverken som gör det möjligt att skapa själv, skriva, rita och berätta hamnar ibland i skymundan. Det här är ett projekt som vill stärka det egna skrivandet.

Mycket i skolan ska idag gå fort och effektivt. Poäng ska klaras av, mål ska nås, kvoter ska fyllas. Det finns inte många frizoner där man får uttrycka sig med egna ord. Ändå skriver barn och unga mycket på fritiden i dag - på Facebook, i bloggar, i SMS, etc. Det är lätt och på många sätt kravlöst. Det är en kommunikation som sker snabbt och enkelt, men som sällan utvecklas eller fördjupas. Därför vill vi skapa ett projekt om den egna rösten, det egna språket och uttrycket som kan ge alla elever en chans att se sin text utvecklas och få liv, t.ex. på teaterscenen.

Skriva texter för teaterscenen

Pedagog: Sara Beer

Dramaturgi är helt enkelt konsten att strukturera en historia. Eleverna lär sig de grundläggande förutsättningarna för berättandets konst. Arbetet är praktiskt i form av skriv- och ritövningar, improvisationsövningar och enklare gestaltningar. Vi går igenom de vanligaste termerna såsom presentation, konflikt och vändpunkt. Vi undersöker olika former av manusskrivning – dialog, monolog och scenanvisningar. Skrivövningarna fokuserar också på att skapa rollfigurer och miljöer. Vid längre projekt provar vi en del av texterna direkt på golvet, i gruppen och med professionella skådespelare.

Föreställning/redovisning kan arbetas fram t.ex. under en temavecka. Vi skapar då en föreställning utifrån texter som arbetats fram under skrivarverkstan. Här kan man anpassa omfattningen av redovisningen helt efter gruppens behov och önskan. Betoningen ska ligga på de valda texterna, men eleverna får också möjlighet att prova föreställningsidéer med enkel scenografi, musik och ljus.

 


Alla illustrationer på denna sida av: Anna Sigurdsdotter