Förstärk centrumbildningarna!

Den 26 mars skickade centrumbildningarna en gemensam skrivelse till kulturdepartementet och Kulturrådet med anledning av den rådande situationen för fria kulturskapare och centrumbildningarnas akuta behov av förstärkta resurser.

Utdrag ur skrivelsen:

Arbetsbelastningen är för närvarande skyhög i organisationerna då kulturskaparna söker stöd när arrangörerna ställer in och bokar av arrangemang, projekt och uppdrag i coronakrisens spår.

Centrumbildningarna kan fungera som ett nav och har snabbt möjlighet att nyttja sin existerande infrastruktur för de yrkesverksamma fria kulturskaparna. En infrastruktur som kännetecknas av djup kulturarbetsmarknadskompetens och stora nätverk.

Länk till skrivelsen

Frågor? Kontakta Isabella af Klintberg, verksamhetsledare Centrum för dramatik, tfn: 070-467 34 22, e-post: isabella@centrumfordramatik.se