Förstärkt förmedling i Region Stockholm

Barn och unga konsumerar dagligen rörlig bild via smartphones, teveteve, läsplattor och datorer. Därför är det viktigt att lära ut kunskap om hur en berättelse fungerar i olika medier - inte minst ur ett demokratiskt perspektiv så att unga kan göra sig hörda!

Centrum för dramatik har fått verksamhetsbidrag 2021 från Region Stockholm för att förstärka vår förmedling av dramatiker och manusförfattare i regionen. Nya program, lov-aktiviteter och workshops skickas ut till regionens kultursekreterare, bibliotek, fritidsverksamheter och skolor.

Vill du få besök av en dramatiker/manusförfattare till skolklassen eller en prova-på workshop för lärare och pedagoger? Hör av dig till: kelly@centrumfordramatik.se.

Om du vill ha vårt nyhetsbrev, mejla din adress till nyhetsbrev@centrumfordramatik.se.

Mer info finns här.

Verksamheten drivs med stöd från