Skapande skola

 

 

Skapande skola

Dramaverkstad? Jobba med språket? Dramatisera en novell? Träna retorik eller att våga tala inför publik? Skriva manus för kortfilm?

Har ni fått Skapande skola-bidrag?

Titta igenom våra verkstäder och projektuppslag för att få inspiration, de finns här. Hör av dig till oss (gärna i god tid), så tar vi fram ett projektförslag som passar era önskemål utifrån vad ni vill ha ut ur projektet.

Bra planering är A och O för att få maximalt ut av kulturprojekt - vi hjälper gärna till!

Eleverna lever med dramatiken i alla dess former: dataspel, film, tv-serier och ibland ett besök på teatern. Dramat fängslar, stimulerar fantasin – och startar diskussionen. Vad är det för mekanismer som är verksamma när man ser ett drama? Hur går det till att skapa en dramatisk berättelse? Hur lär man sig grunderna i dramatiskt skrivande?

Bakom all dramatik finns ett manus. Centrum för dramatik förmedlar dramatiker och manusförfattare som skriver för film, radio, tv, teater och nya medier till Skapande skola-projekt i hela landet. Exempel är workshops kring att dramatisera en novell, eller att skriva manus för kortfilm eller webb. Dramatik kan också användas för att redovisa blockstudier, eller som ett lustfyllt verktyg i arbetet med läs- och skrivutveckling. Vi hjälper gärna till att planera för både kortare och längre projekt.

Läs mer på http://www.centrumfordramatik.se/artikel/grundskola-ar-4-9-gymnasium

Skapande skola i fem steg - översikt

1. Fundera över vad ni vill ha ut av ert Skapande skola-projekt:
- Vad vill ni jobba med?
- En ämnesöverskridande satsning?
- Hur stora är elevgrupperna?
- Hur mycket tid vill ni avsätta till projektet?

2. Kontakta oss med era önskemål!
Vi hjälper till att utveckla idéerna och förmedlar kontakten till manusförfattare/dramatiker.

3. Ansökan görs på Kulturrådets webbplats av skolans huvudman. OBS! I Malmö och Stockholm samordnar kulturförvaltning/ utbildnings-/grundskoleförvaltningarna ansökningarna och då vid ett tidigare datum än Kulturrådets. Malmö: läs mer här

4. När beslut om stöd tagits utvecklas en detaljplan över upplägget.

5. Efter genomförande skall aktiviteten redovisas till Kulturrådet/eller till samordnande förvaltning.

Hör av dig till oss så hjälper vi till att ta fram en aktivitet som fungerar med det anslag ni har fått.

Här nedan finns några färdiga Skapande skola-paket: