Forumteater - lös konflikter och diskutera etik och moral på ett roligt sätt

Forumteater - lös konflikter och diskutera etik och moral på ett roligt sätt! Så här går det till:  
  
Vi  spelar upp skolelevernas/deltagarnas egna konflikter i livet och improviserar fram sätt att försöka lösa dessa konflikter.
Vi använder den världsberömda teaterpedagogen Augusto Boals Forumteater-metod: Vi frågar publiken efter en konfliktsituation ur deras vardag. 
Vi tar fram och spelar upp en scen som gestaltar denna konflikt och stoppar scenen mitt i konfliktens klimax. Sedan frågar vi deltagarna hur denna konflikt ska lösas. Deltagarna får komma med förslag och får själva hoppa in och pröva om förslaget fungerar eller inte. Det handlar inte bara om vad man säger, utan hur man gör, vad man gör. Sedan får nästa person pröva sitt förslag mot de ”skådespelare” som spelat upp grundscenen. Till slut kommer vi fram till mer och mer fungerande förslag på hur konflikten ska lösas.

Detta är en utmärkt metod att använda för att engagera alla elever/ deltagare mentalt och på golvet. Konflikterna kan vara alla former av förtryck mellan människor, etik m.m. Forumteater är ett mycket roligt och engagerande sätt att hantera allvarliga ämnen!

Workshopen hålls av Peter Bull-Simonsen som är dramatiker, skådespelare och regissör. Läs mer om Peter här.