Från idé till färdig film - tema empati

Från idé till färdig film - tema empati

Innehåll:

Första lektionen är en grundkurs i dramaturgi där barnen får reflektera över de mekanismer som styr berättandet. Vi går igenom budskap, meningen med de olika rollfigurerna, deras utveckling, struktur, konflikter, etc.

Andra lektionen ser vi på en kortfilm som tydligt påvisar det vi har lärt oss. Eleverna har fått uppgifter som de ska fundera på innan. Efteråt diskuterar vi filmen och alternativa lösningar. Vad hade kunnat göras bättre och hur?

Tredje lektionen skriver vi ett kortfilmsmanus tillsammans. Jag är manusansvarig för enkelhetens skull. Filmen ska utspelas i skolmiljö och bli cirka 1-2 minuter lång.

Fjärde lektionen går vi igenom funktionerna i ett filmteam; scenografi, kostym, foto, etc. En del teknik. Därefter får alla barn en uppgift inför inspelningen. Några är castingansvariga och får (i min bortavaro) ta fram skådespelare – andra elever.

Femte lektionen består av manusgenomgång, repetition, fastställande av inspelningsplatserna på skolan samt inspelningsschema.

Lektion 6-9 Inspelning (en förmiddag). Jag är med som handledare. De ska våga misslyckas också, det är en del av utvecklingen.

Lektion 10 – Visning och utvärdering.

OBS! Barnen ska koncentrera sig på att uttrycka sig i bild. Filmen görs utan dialog. Musik kan de lägga på om de vill.

Fakta: Årskurs 4-9. Hel klass upp till 30 elever.
Tio lektioner. Detta kan kortas eller förlängas efter önskemål. Senast gjorde jag detta program x 3, då flera klasser ville vara med.
Referenser finns – senast Kjula skola maj 2011. Medlem i Sveriges Dramatikerförbund och Författarförbund. Arvode enligt Centrum för dramatiks minimiarvoden eller begär offert.

Ingela Magner - filmregissös – utbildad på American Film Institute.
Barn- och ungdomsbokförfattarinna. Info: www.magner.se
Bosatt i Stockholm och Sörmland.