Från ax till limpa i manusprocessen

Elisabeth Croneborg håller en workshop om 3 – 9 lektioner i hur man skriver ett manus för film, teater eller TV. Undervisning i grundläggande dramaturgi (konsten att berätta) och manusprocessens alla delar – idé, synopsis (kort beskrivning av berättelsen), treatment (längre beskrivning av berättelsen), dialog, grovmanus och slutmanus – varvas med skrivövningar anpassade till varje del med fokus på synopsis och dialog.