Från det skrivna ordet till färdig gestaltad scen

med Mats Flink

Målgrupp: Folkhögskolor

Denna workshop vänder sig till folkhögskolor där det finns kurser för personer som skriver och arbetar med teater och drama.

Förarbete: Varje elev får skriva en text/scen där han eller hon medverkar i ett dramatiskt förlopp.

Workshopen börjar med att alla elever får läsa upp sina texter, aktivt på ett golv. Därefter går ni in och gestaltar texten, dvs att ni gör en scenisk version av elevens text både psykiskt och fysiskt. Målsättningen är att eleven ska vara med om processen från det skrivna ordet till färdig gestaltad scen.

Som slut på dagen eller dagarna spelas de olika scenerna upp för varandra och dokumenteras med videokamera.

Gruppstorlek: 6-10

Tidsåtgång: 2-3 dagar