Dramatik i skolarbetet

Unga konsumerar mycket TV, film och webb som till exempel YouTube. Det är viktigt att lära ut kunskaper om hur en berättelse fungerar i olika medier och på olika plattformar, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Genom att arbeta med dramaturgiska verktyg i undervisningen kan eleverna arbeta i en estetisk läroprocess, träna sin förmåga till eget skapande och även få nya verktyg för att nå ökad måluppfyllelse.

Använd dramatik i undervisningen som ett nytt och roligt sätt att jobba med grupp- och projektarbeten - det är lätt att integrera dramatik i olika ämnen. När man skriver manus börjar man oftast med research (faktainsamling). Där får projektet en naturlig start.

Längst ned på sidan finns vår manushandbok som PDF.

Exempel på projektämnen som kan redovisas som kortfilm på webben, radiodramatik eller teater:

  • Natur och miljö
  • Hembygdshistoria
  • Andra världskriget
  • Rymden
  • Ekosystem och kretslopp
  • Världsreligioner
  • Sex och samlevnad
  • Etik och moral
Samtidigt som eleverna arbetar med olika ämnen lär de sig att samla fakta, utvärdera hur dessa kan presenteras, skriva presentation och manus, repetera och spela in sin film. Roligt är det också att kunna visa alla föräldrar eller hela skolan vad man har åstadkommit!

Workshops

Vi erbjuder ett stort antal färdigpaketerade workshops för både elever och lärare. Samtliga med ett gediget pedagogiskt innehåll. Under rubrikerna Förskola och lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet och Gymnasiet uppe till vänster hittar du alla workshops.

Planering av besök och projekt

Vi hjälper till att planera för besök eller längre skolprojekt. Mejla till info@centrumfordramatik.se eller ring tel 08-411 74 53. Några tips inför besöket finns längst ned på denna sida.

Skapande skola

Behöver ni underlag för att söka bidrag från Kulturrådet för Skapande skola? Vi hjälper kostnadsfritt till att göra ett bra upplägg för skolarbete med dramatiker- eller manusförfattarmedverkan. Här finns mer info om Skapande skola.

Corona-info

Med anledning av Covid-19

För uppdragstagare förmedlade av Centrum för dramatik som har aktiviteter inbokade gäller att man ska följa myndigheternas rekommendationer och råd.

Fysiska besök/aktiviteter ska avbokas vid förkylningssymptom. Aktiviteten ska om möjligt bokas om till en senare tidpunkt i överenskommelse mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

 

Länkar