Handledning i manusskrivande när skolan sätter upp en pjäs

En grupp elever skriver manus till en pjäs som sedan sätts upp med hjälp av en regissör. Jag handleder och undervisar eleverna i skrivprocessen (se ovan). Manusskrivandet tar två – fyra månader, allt beroende på schemaupplägg. Hela pjäsprojektet tar vanligtvis ett drygt halvår.

Fungerar bäst med ett begränsat antal elever.