Inspiration och skaparkraft

Anette Skåhlberg

ANETTE SKÅHLBERG
Dramatiker, manusförfattarinna, filmerska, regissös, dramapedagog, filmpedagog, inspiratris och coach.

Jag har ett program som innebär ungefär följande:
(Alternativ kan variera beroende på grupp och drivkraft)

Att hjälpa eleverna att tänka mindre självkritiskt och mer fantasifullt, bejaka den inre driven och våga säga ja till de idéer som kommer upp – där jag först frilägger tankarna och får igång skaparkraften hos dem för att i slutändan ha ett färdigt manuskript skrivet.

Ett exempel är – om jag har en klass med låt säga 16 elever så gör jag, efter de individuella skrivövningarna som jag gör med dem, en uppdelning om fyra grupper (är de 20 så blir det fem grupper o.s.v.). Sedan kommer varje grupp att gemensamt få fram ett manus som ska kunna användas. Teater eller film. Beror helt och hållet på vilket målet är.

Det som jag gör blir lite speciellt eftersom jag förutom dramatiker och manusförfattarinna också är drama- och filmpedagog samt regissös. Kombinationen gör att jag kan arbeta vidare med eleverna i projektet med helt nya mål. Under våren 2010 kommer de elever som jag har låtit skriva filmmanus under höstterminen 2009 att få spela in delar av sina manus och sedan visa dem för den skola de går i. Men man kan självklart göra på olika sätt. Det går också bra att till exempel ha readingar. Men något slags redovisning är adekvat tycker jag, för att känna drivkraften och få en mening med den nya kunskapsinlärningen och förstå sammanhangen. Mindre grupper kan också ena sig om några av manusen per klass, men det är min övertygelse att det viktiga i det här sammanhanget är att inspirera och tända och skapa lusten till det kreativa arbetet, få eleverna att förstå att de själva kan åstadkomma ett manus och att allt de gör/skapar duger och går att använda.

De klasser jag arbetat med är åttor och nior, men programmet kan även fungera med sjuor. Eller gymnasiet. Egentligen fungerar programmet för vilken åldersgrupp som helst. Det viktiga är att SE varje individ och försöka få alla att göra sina röster hörda samtidigt som man tränar samarbete.

Tiden jag arbetar med eleverna är till exempel – en träff med tre lektionstimmar (tre faktiska timmar) och en ytterligare träff med tre lektionstimmar (tre faktiska timmar), vilket innebär halv- eller heldag i princip. Rekommenderade tider till exempel 8:30-10:40 och 11:40-13:50.

Om en skola är intresserad av att fler klasser ska få del av detta kan man tänka sig att ta två olika klasser/halvklasser samma dag med varsin halvdag och sedan återkomma två veckor senare med en uppföljning och utveckling (bra är då om eleverna, t.ex. under en svensklektion, har fått chans att utveckla sina manus – för det lämnar jag med några blad med inspiration och hjälp).
Efter dessa två tillfällen brukar det vara bra att få en chans till ytterligare skrivande någon lektion (för det lämnar jag givetvis ytterligare förslag och hjälp) och i slutändan kan jag ge feedback via mail när läraren mailar de olika manus som arbetats fram.