Konstnär - oavsett villkor?

 
Centrum för dramatik har i dagarna lämnat in ett yttrande över Konsnärspolitiska utredningens betänkande "Konstnär - oavsett villkor?" (SOU 2018:23), där vi välkomnade förslaget om att höja anslaget till centrumbildningarna med 10 miljoner kronor.
 

Länk till betänkandet "Konstnär - oavsett villkor?