Lär om dramatiskt berättande

med Mats Wahl

För lärare erbjuder jag föreläsningar kring dramatiskt berättande. Textunderlag finns på www.storyland.se / Så fungerar dramatik. Föreläsningarna kan gälla både scendramatik och filmberättande.

Föreläsningarna kan byggas ut till att i seminarieform utveckla eget skrivande.

Detta kan i sin tur byggas ut till att i samarbete med skådespelare gestalta det som skrivits fram under seminariet. Ett antal sådana seminarier har gått av stapeln i Stockholm. Samarbetspartners har därvid varit Strindbergs Intima Teater och Stockholms Skolförvaltning / Elisabeth Söder.

För arbete med elever kan särskilda program utformas beroende på elevernas ålder, förkunskaper och motivation.