Läsa och skriva dramatik i skolan!

- ett pilotprojekt om hur man kan arbeta med dramatik i läsfrämjande syfte

Projektrapport

Bakgrund
Centrum för dramatik är en ideell organisation bildad av yrkesverksamma dramatiker. Organisationen har till uppgift att stärka dramatikens roll i samhället och att föra ut dramatiken till en större allmänhet samt att stärka medlemmarnas arbetsmarknad. Anslutna medlemmar, (cirka 200), är professionella dramatiker och manusförfattare som skriver för scen, radio, tv, film och nya medier. Det finns ett stort intresse från medlemmarna för att dela med sig av sina kunskaper till elever och lärare i skolan.

Nu har vi genomfört ett pilotprojekt för att ta reda på hur man kan arbeta läsfrämjande med dramatik i skolan. Dramatik handlar om relationer – orden i manus är varken skrift- eller talspråk, eller både och. Men viktigast av allt är att dramaturgin fängslar och gör dramatiken till ett lustfyllt verktyg för att läsa och reflektera kring manusets innehåll och samtidigt öva tal- och skriftspråk.

Målgrupper – elever och lärare i skolår 5-8
Vi har prövat dramatiken och dramatikerna som läsfrämjare i ett projekt riktat till elever och lärare i skolår 5-8. I pilotprojektet har vi samlat kunskap om vilka arbetsmetoder som fungerar för klassrumsbesök av dramatiker i skolan.

Dramatiker och texter
Vi skickade ut ett brev till Centrum för dramatiks medlemmar som beskrev projektet. Dramatiker med erfarenhet av att arbeta med barn/unga fick anmäla sitt intresse. Från de anmälningar som kom in valdes ett tjugotal dramatiker/manusförfattare ut. Det visade sig att alla dramatiker själva hade texter att ta med sig till skolan, varför det var bättre att låta dem välja texterna själva. Vi ville gärna ha med manusförfattare för film och tv-dramatik i projektet, och dessa manus finns inte att få tag i för allmänheten, utan manusförfattarna hade själva eller begärde ut manus från sina produktionsbolag, för att kunna visa upp och läsa med eleverna.

Vi har genomfört 28 klassrumsbesök
Besöken genomfördes av:

Eva Brise, Eva Callenbo, Roland Cox, Jonna Bolin-Cullberg, Carl Otto Evers, Marianne Goldman, Cristina Gottfridsson, Ola Höglund, Ann-Christine Magnusson, Stina Mansfeld, Johanna Langhorst, Anders Lerner, Martin Lindberg, Ulla-Carin Nyquist, Anna Siegård, Peter Bull-Simonsen, Anette Skåhlberg, Cecilia Sidenbladh, Greta Sundberg, Melker Sundén, Mats Wahl, Johann Zollitsch och Marie Ekman Öhrn.

Se bifogad presentation av medverkande dramatiker. Samtliga dramatiker som ingick i projektet hade tidigare erfarenhet av att arbeta med barn eller unga.

Fyra studiedagar för lärare har genomförts
Studiedagarna genomfördes av:

Ulf Gran, Vanja Isacsson, Mats-Arne Larsson och Kurt Öberg. Studiedagarna genomfördes i Söderkullaskolan i Malmö, Fridhemsskolan i Vårgårda, Videdals privatskolor i Malmö och på Kulturskolan Raketen i Johanneshov.

Skolor – urval
Vår avsikt var att få så stor spridning av projektet som möjligt för att få erfarenheter både från förortsskolor och skolor på stora och små orter. Vi skickade ut inbjudan till skolor i Göteborg, Malmö och Stockholm med kranskommuner. Avesta fick representera en mindre ort. Övervägande napp fick vi från stockholmsområdet. Av de skolor som hörsammade inbjudan valde vi ut skolor utifrån områdets karaktär. Till exempel försökte vi prioritera skolor med elever med många olika modersmål.

Följande skolor har fått klassrumsbesök: Askebyskolan i Rinkeby, Akallaskolan i Kista, Hägerstenshamnens skola i Hägersten, Ärvingeskolan i Kista, Eriksdalsskolan i Stockholm, Bredängsskolan i Bredäng, Knutbyskolan i Rinkeby, Trollbodaskolan i Tyresö, Fäladsgården i Lund, Nya Stenkulaskolan i Malmö, Simrislundsskolan i Simrishamn, Ryaskolan på Hisingen, Åvestadalsskolan i Avesta, Ekängens skola i Älvsjö, Jordbromalmsskolan i Haninge, Vällingbyskolan i Vällingby, Södermalmsskolan i Stockholm, Stadshagsskolan i Stockholm, Sundbyskolan i Spånga och Rålambshovsskolan i Stockholm.

Kunskapsöverföring till fler dramatiker
Vi har genomfört två seminarier för dramatiker/manusförfattare för att överföra erfarenheterna till fler. Till det första seminariet inbjöds de dramatiker som varit ute i skolor under den första etappen för att berätta och diskutera sina erfarenheter. Här fångade vi upp en hel del viktiga synpunkter för det fortsatta arbetet, till exempel vad som skulle vara ett bra programinnehåll för studiedagar för lärare.

Det andra seminariet kallade vi för ”Hur genomför man ett bra skolbesök”. Till seminariet inbjöds alla intresserade dramatiker, knappt 30 personer deltog. Eva Brise, Anette Skåhlberg och Mats Wahl berättade utifrån sina skolerfarenheter. Vid seminariet behandlades frågor kring bland annat egna förberedelser, kontakt med läraren, pedagogik, genusperspektiv, lära ut kunskaper eller entusiasmera?, att arbeta på barnens villkor, och hur improviserar man?

Arbetsmodeller för klassrumsbesök
Vi har listat olika övningar och metoder som dramatikerna har använt sig av under skolbesöken, se bifogad lista. Det visade sig fungera utmärkt i klassrummen, kanske beroende på att dramatik är så omedelbart och gör alla elever delaktiga. Vi vet också att dramatikerna i projektet förberett sig mycket noggrant.

Arbetet med projektet har genererat att flera dramatiker har tagit fram workshops som nu erbjuds skolan, se listan på vår hemsida.

Studiedagar för lärare
Vid seminariet med de dramatiker som varit ute i första omgången fick vi in synpunkter på vad lärare kan behöva för verktyg för att arbeta med dramatik. Utifrån diskussionen tog vi fram fem studiedagsprogram för tidsåtgång på en halvdag, finns här.

Manusordlista
Inom projektet har vi tagit fram en ordlista för dramatiken. Den är tänkt att fungera för all sorts dramatik (teater, film, tv/radio) med beskrivningar av termer som den som skriver eller läser manus kommer i kontakt med. Ordbeskrivningarna är förenklade för att ordlistan ska vara användbar från skolår 4 och uppåt. Ordlistan finns för fri nedladdning från vår hemsida så att alla lärare som vill kan kopiera och dela ut i klassen.

Pjäsantologin ”Ett eget liv – Fyra pjäser för unga”
Eftersom modern svensk dramatik mycket sällan ges ut i bokform har vi givit ut en pjäsantologi med utvalda pjäser för åldersgruppen 10-15 år för att underlätta för lärare som vill arbeta med att läsa och skriva dramatik i skolan. Antologin kan beställas av skolor/skolbibliotek och mediacentraler och har fått distributionsstöd så att den finns på det vanliga biblioteket också förstås! Det är hisnande, starka och spännande texter av fyra mycket uppskattade dramatiker som spelats runt om i landet. Pjäserna är utvalda för att kunna läsas utan förkunskaper i teater/drama. Boken kan beställas för självkostnadspris 179 kr + frakt, beställ här.

Vad gör en dramatiker?
Vi upptäckte att trots att så gott som alla människor sett tv-serier, teaterföreställ-ningar och filmer på bio – är det många som inte tänkt på att det finns en manusförfattare bakom verket. Därför har vi försökt beskriva för skolan vad en dramatiker gör, se bilaga ”Vad gör en dramatiker?”.

Dramatiken som läsfrämjande verktyg
Dramatiken kan fungera som verktyg och extra stimulans för barn/ungdomars läsning och skrivförmåga genom dramatikens självklara och direkta koppling till handling. Intresset för språk, text och läsning blir lustfyllt genom att eleverna själva får arbeta med readings och träna på att skriva korta manus, diskutera och exemplifiera utifrån texter. Att i skolan få möjlighet att lära av och arbeta tillsammans med manusförfattare till kända filmer och TV-serier kan ge en extra puff och verka inspirerande både för lärare och elever.

Praktiska saker vi lärt oss under projektets gång
En dubbellektion fungerar bra för enklare skrivövningar och readings. Om eleverna ska lära sig mer om hur dramatik fungerar och lite kring hantverket att skriva manus behövs mer tid. Det visste vi från början, och vi hade planerat att besöken skulle ske med en dubbellektion och ett återbesök med ytterligare en dubbellektion. Framför allt för att eleverna behöver tid att smälta sina nya kunskaper, men också att möjligheten finns till en skrivuppgift som eleverna då kan få feed-back på vid återbesöket. Vi valde ändå att genomföra besöken med bara en dubbellektion för att få tillräcklig spridning och få med fler dramatiker och skolor i projektet. Några skolor kunde själva betala för återbesök och beställde det.

Om att boka skolbesök
Det tar tid att boka skolbesök. Det är viktigt att dramatiker och lärare har kontakt före besöket så att dramatikern vet vilken nivå klassen befinner sig på. Exempelvis är det viktigt att veta om det finns elever med begränsade kunskaper i svenska språket så att dramatikern kan förbereda övningar som alla kan delta i.

Ekonomi
Projektet har genomförts med bidrag från Statens kulturråd. Skolorna fick betala en anmälningsavgift om 500 kronor för en dubbellektion. För studiedagarna fick skolan betala 1.000 kronor för en halvdag i anmälningsavgift. (Ordinarie tariffer för en dubbeltimmas dramatikerbesök är 3.500 kr, respektive cirka 6.000 kronor för en halv studiedag för lärare.)

Antologin ”Ett eget liv – Fyra pjäser för unga” trycks med Print-on-demand och kostar 179 kronor inkl moms när den beställs direkt från Centrum för dramatik.

 

Läs mer

1. Vad gör en dramatiker?
2. Liten manushandbok, ordlista för dramatiken
3. Arbetsmetoder
4. Readings – att läsa roller tillsammans
5. Studiedagar för lärare
6. Cristina skrev pjäs på en skola
7. Ett eget liv – Fyra pjäser för unga, presentation av pjäsantologin