Liten manushandbok

Ordlista för dramatiken

Här följer ett antal termer som används inom scenteater, film och TV. Betydelsen av orden skiftar efter var de används, men vi har försökt att välja de betydelser man oftast möter.

AKT. En del av ett drama. Inom teatern har man tre eller fem akter. Ofta finns en paus inlagd på lämpligt ställe mellan två akter. I film och television delar man upp handlingen i tre eller fem akter/delar efter detta schema:

Akt 1 innehåller presentation av personer och förutsättningen för dramat. Berättelsen går sedan genom en akt 2 som kallas "upptrappning" och leder fram till en vändpunkt (plotpoint). I akt 3 går berättelsen in i något som kallas "fördjupningen", då spänningen skärps ytterligare. Också här finns en vändpunkt. I akt 4 kommer konfliktlösningen och ibland finns även en avslutande femte del som har namnet avtoning.

ANSLAG. Den allra första delen av dramat, de minuter som sätter stämningen. I film rullar ofta förtexterna under anslaget. Fördjupningen kallar vi normalt det som kommer efter anslaget och presentationen, det vill säga innan första akten är slut. Det är fördjupningen som gör att åskådaren emotionellt engagerar sig i personerna och deras problem. (Se till exempel Moodyssons Lilja 4-ever). Utan fördjupningsscen tappar vi intresset för hela problematiken.

AVSNITT. Del av en serie.

CASTING. Rollbesättning. Casting kallas jobbet att hitta rätt skådespelare till rollerna.

CLIFFHANGER. Ett slut där det är som mest spännande. Ordagrant betyder cliffhanger "någon som hänger från en klippa". Cliffhangers har man i slutet av ett avsnitt för att locka publiken till nästa avsnitt. Men ibland är det till och med cliffhangers före ett reklamavbrott. En del teaterpjäser har en cliffhanger som slut på första akten.

DAYTIME DRAMA. TV-serier som sänds på dagen. Ofta långa serier inspelade helt i studio. Kallas även "såpopera" och "såpa" på svenska.

DIALOG. Det rollfigurerna säger. Dialog finns nästan alltid nedskriven i förväg och lärs in av skådespelarna.

DRAMATIKER. Manusförfattare.

DRAMATURG. Medarbetare vid teatern som har till uppgift att bland annat hjälpa teaterns ledning att ta fram lämpliga pjäser. Dramaturgen bearbetar/skriver om teatermanus. Dramaturgerna är ofta själva pjäsförfattare.

DRAMATURGI. Läran om hur man berättar på ett spännande sätt.

HUVUDKARAKTÄR. Berättelsens verkliga huvudperson. Termen "huvudroll" finns inte i dramaturgin, den hör snarare till reklamen kring filmen.

KARAKTÄRER. Rollfigurer med egenskaper, typ Den onda, Den kloka, Den goda...

KLIPP. Där filmen skiftar från en miljö till en annan.

MANUS/MANUSKRIPT. Dramats nedskrivna text. "Manuskript" är den fullständiga termen, numera används mest kortformen "manus" (på engelska ”script”).

MANUSFÖRFATTARE. Den äldre benämningen är "dramatiker". Bägge orden används. Inom film och TV används nästan enbart "manusförfattare". Vid teatern är "dramatiker" den mest använda benämningen.

MILJÖ. Plats (-er) berättelsen utspelar sig.

PITCHA. Att presentera en idé till en film, TV-serie eller ett annat dramatiskt verk. Att pitcha är en konst, det gäller att presentera idén på ett sätt som intresserar.

PLOT. En term som används i stället för "berättelse", "handling". En plotpoint är en vändpunkt i en berättelse.

POINT OF NO RETURN. En vändpunkt i berättelsen. Nu finns ingen återvändo. Bara kampen återstår...

PREMISS. Vad berättelsen vill säga.

PRODUCENT. Den person som är chef över hela projektet. Bestämmer över pengarna, personalen och ofta också över hur filmen ska göras.

RADIODRAMATIK. Också radioteater. Drama som bygger på röster. En konstform som är nästan lika gammal som radiomediet.

REGISSÖR. Chef på inspelningen.

RESEARCH. Även om en dramatisk berättelse för det mesta är en fantasiskapelse så måste den ha verklighetsanknytning. "Research" kallas arbetet att ta reda på hur det är i verkligheten, till exempel hur det går till i en domstol.

ROLLFIGURER. De olika personerna i dramat.

SCEN. Spelplats. Avdelning i berättelsen. En film kan bestå av 90 scener och ett avsnitt av en TV-serie av runt 45 scener. I scenen utspelas allt på samma plats; i ett rum, i en bil, i ett flygplan, på en trottoar. När man byter till exempel från bilen till ett rum är det en ny scen.

SORTI. Används när någon går ut genom en dörr. Men också när någon rollfigur lämnar en serie.

STORY. Handlingen.

STORYBOARD. Ett film-/TV-manus med inritade streckgubbar som visar hur skådespelarna ska röra sig. Görs av regissören och visar hur hen vill ha bilderna.

SYNOPSIS. Kortare sammanfattning av berättelsen.

TREATMENT. Berättelsen om berättelsen. Används som förberedelse för manusarbetet.

© Magnus Lind. Får fritt användas vid angivande av källan.