Hedebyborna - om männsikosynen i Delblancs TV-serie

med dramatiker Peter Bull-Simonsen

Foto: Tomas Wågström

Föredraget handlar om Sven Delblancs dynamiska människosyn kontra behovet av att kategorisera människor i fixerade roller. Namngivandet, att kalla någon för exempelvis lösaktig, blir ett sätt att hålla distans, förstenas och att inte våga älska en annan människa. Peter Bull-Simonsen har sett alla arton avsnitt av Hedebyborna och redovisar sina intryck med många klipp ur filmerna. Han fokuserar främst på Delblancs människoskildring.

Hedebyborna skildrar ett samhälle där omgivningens åsikter och yttringar om en person kan vara så kritiska att man knappt kan bo kvar på orten. Karaktären Märta vågar göra uppror mot det konforma i Hedeby och hon vågar välja ett eget individuellt liv.

Peter analyserar huvudkaraktärerna i serien: Signe, Svensson, Urse Erik och Märta och deras olika hållningar till livet, hur de bemöter exempelvis motgångar i livet. Hur förhåller sig karaktärerna till den stora samhällsomvandling som serien gestaltar. Peter går in på viktiga vändpunkter och tidigare erfarenheter i karaktärernas liv.

Detta är en av få serier skriven från a-ö av en författare som också skrivit böckerna. Den konstnärliga halten är högoktanig och serien sågs av mer än halva svenska folket när den gick. Här finns karaktärer av kött och blod, inte pappklicheér ur såpafabriken. Ett gott exempel på god tv-dramatik, skrivet av en stor dramatiker.