Manustimmen

Här hittar du som lärare/pedagog/rektor all information om projektet

Manustimmen är Centrum för dramatiks projekt för att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Vi vill också ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

En manusförfattare kommer till er skola och genomför klassrumsbesök i minimum två mellanstadieklasser per skola under samma dag. Varje klassrumsbesök pågår 40-60 min.

Arvodeslista finns här.

Erbjudande till skolor i Västra Götaland under 2020: 

En skola per kommun i Västra Götaland har chans att få ett gratis manustimmen-besök i mellanstadiet genom projektmedel från VGR. (Totalt värde för två lektioner är 5.500 kr.) De kommuner som inte redan haft besök under 2019 kommer att prioriteras.

Hur går ett skolbesök till?

En manusförfattare besöker under en dag minst två klasser i samma skola och:

  • Förklarar vad ett manus är och hur det används inom film, tv och teater
  • Lär oss hur man skriver ett manus – byggstenar, strukturer, början och slut
  • Pratar om manusets ordlista – termer som replik, dialog och cliffhanger m. fl.
  • Visar exempel från film och teaterns värld
  • Berättar om hur hon/han arbetar.

Hur anmäler jag intresse för skolbesök?

Vi erbjuder skolan minimum två avgiftsfria klassrumsbesök i mellanstadiet per dag. Det går bra att anmäla fler än två klasser om det finns intresse. Vi ska försöka tillmötesgå era önskemål.

Länk till intresseanmälan

Dokument för nedladdning

Manustimmen projektrapport 2019

Infoblad Manustimmen 2019

Checklista till skolan inför besök

Manusord – en presentation av termer inom teater/tv/film/radio

Har ni frågor och funderingar?

Kontakta oss gärna.

Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare Syd/Väst,
ammy@centrumfordramatik.se

Kelly Wedin, regional förmedlare Sthlm/Öst,
kelly@centrumfordramatik.se

Vi ser fram emot er intresseanmälan!

Projektet drivs 2020 med stöd från: Västra Götalandsregionen, Kulturrådet, Region Stockholm och Region Skåne.