Museer

Hur gör man för att bygga upp en spänning och fängsla sin publik?

Hur kan museet berätta sina berättelser på ett fängslande sätt för att nå fler med sin kunskap?

Hur kan man dramatisera en utställning eller ett utställningsmoment? Hur kan man använda dramatik för att bättre nå besökare med funktionsnedsättningar?

Det var en gång...  Nu har seminarieserien för museer och manusförfattare startat för att tillsammans diskutera hur utställningsmediet kan utvecklas genom dramatiskt berättande i texter, informationsfilmer, guidemanus, dramatiseringar och i användandet av nya medieplattformar.

Att skapa en berättelse - det första seminariet i serien ägde rum på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Seminariet blev fullbokat och nu samlar vi in synpunkter på seminariet samt idéer till kommande seminarier och aktiviteter. Mejla dina synpunkter och förslag till oss på detvarengang@centrumfordramatik.se, dit du också kan anmäla om du vill få inbjudan till kommande aktiviteter.

Nu finns seminariedokumentationen här nedan att ladda hem - både föredragen och alla uppslag från idétorget. Sprid gärna till dina kolleger!