Ny dramatik till kulturskolor

Foto: Martin Lindholm

Premiär för Spunkare

Pjäsen Spunkare av Eva Brise har haft premiär med Vår Teaters/Kulturskolans ensemble under ledning av Jon Halldén. Gruppen består av åtta ungdomar mellan 12 och 16 år. Pjäsen är skriven särskilt för kulturskolornas behov av många jämnstora roller och kommer inom kort att läggas ut i ATR:s pjäsbank så att alla landets kulturskolor kan få tillgång till den. Pjäsen har åtta roller, speltid cirka 60 minuter.

Varma tack till alla inblandade!

Foto: Martin Lindholm