Ohälsan tiger still eller I en sal på lasarettet

Den 11 okt kl 18.30 på ABF lyfter författaren och dramatikern Henrik Valentin fram såväl okända fakta som gripande och verkliga livsöden i ett gestaltande bildföredrag:

TBC var en utbredd och fruktad folksjukdom som ända fram på 50-talet drabbade både unga och gamla. Fattiga som rika. Omfattande insatser gjordes för att stoppa spridningen av denna dödliga farsot och försöka bota de drabbade. Därför byggdes en lång rad sanatorier i landet, bland dem Söderby (Salem/Botkyrka) för sjuka i Stockholms stad. Och på taket på Engelbrekts folkskola fanns en friluftskola för barn som tidigare smittats av tbc.
 

Se också affischen nedan som pdf-fil.