Ord blir bild - filmprojekt i skolan

Att arbeta från idé till färdigt manuskript, att verka i inspelningsteam och att tillsammans organisera så att de färdiga filmerna visas inför biopublik är att lära för livet.

Det här filmprojektet tar elevernas kapacitet på allvar. När filmerna är klara har ungdomarna något konkret att vara stolta över. Metoden att inte underskatta eleverna, och att arbeta precis som i en riktig filmproduktion, ger bland annat:

• ett effektivt instrument för lustfylld träning av svenska språket
• oumbärliga kunskaper i medieförståelse och källkritik, (Media Literacy)
• tränar elevernas samarbetsförmåga och att möta deadlines
• ökad sammanhållning bland elever
• interaktion med yrkeslivet utanför skolan
• skapar en brygga mellan skolors teknik- och humaniorainriktningar 

Arbetssättet har också visat att betygssvaga elever ofta går in med stort engagemang och kreativ kraft och får en chans att komma till sin rätt. Det ger viktigt självförtroende som sporrar till nya prestationer också i andra skolämnen.

Melker Sundén, yrkesverksam manusförfattare sedan snart ett 20-tal år, påbörjade metoden Stockholm Film Academy under 2011. Han lär nu ut hur man lägger upp och genomför ett filmprojekt där tyngdpunkten ligger på planering från idé till manusförfattande.

Oberoende av hur skolan vill och kan arbeta, (tid, resurser, organisation), kan ni få hjälp och stöd att genomföra ett filmprojekt genom metoden.

Metoden Stockholm Film Academy har utvecklats i samarbete med Centrum för dramatik.