Prosaförfattande

Som barnboksförfattare har Anders Nyman lett skrivarverkstäder med barn från mellanstadiet och uppåt. En halv dag i veckan under sex veckor har vi utvecklat den egna berättelsen innehållsmässigt och språkligt. På ett naturligt sätt uppstår frågor om språk och grammatik. Men också allmänna och angelägna samtal om existensen och jaget.  

Anders Nyman