Skriv för livet!

med Eva Brise

Eva Brise

Under denna paroll har dramatikern Eva Brise undervisat och föreläst i flera år, för alla typer av elever – från femteklassare till pensionärer, fängelseinterner, bibliotek och terapeuter. Hon har undervisat i ”Litterär gestaltning” för gymnasielever och hållit workshops för svensklärare.

Grunden i "Skriv för livet!" handlar om att skriva för sin egen skull i första hand. Att få lov att uttrycka det man vill och behöver, som man vill, helt fritt. Att kunna dokumentera och bearbeta saker, att få protestera mot det som stör eller fånga det som gör en lycklig.
För att verkligen kunna släppa loss kreativiteten krävs också att vi blir medvetna om de prestationskrav som vanligen styr oss och att vi vågar skapa utan press och stress. Att skrivandet handlar om att fånga våra liv och tankar och inte att konstruera något säljande eller att försöka vara duktiga. Det slående är dock att när vi väl skriver uppriktigt ur våra hjärtan, om det som ligger oss närmast, så blir det ofta ett material som intresserar andra och som vi med fördel kan arbeta vidare med.
Nästa fas i skrivprocessen handlar då om olika metoder och knep att bearbeta en befintlig text och att vänja sig vid kritik som en del av en kreativ, lekfull process, snarare än en dom över vad som är rätt och fel.

Eftersom Eva Brise själv är yrkesverksam inom området dramatik och skriver professionellt för TV, teater och film. Hon kan även koppla på olika djupdykningar för den som är intresserad av till exempel:
• Dramatikens grundväsen: karaktär, relation och reaktion
• Filmmanus
• Att skriva pjäser
• Att skriva för andra sceniska uttryck och blandformer t.ex.: dans, pantomim, performance.

Eva arbetar också som regissös för film och kan till exempel visa hela processen från idé och manus till färdig film och väva in detta i en workshop där eleverna lär sig dramatikens grunder och själva får pröva på att skriva filmmanus.

Beroende på målgrupp och antal lektionstimmar som finns att tillgå kan ett särskilt paket sys efter era elevers/deltagares önskemål.
Eva undervisar gärna även lärare, som kan få tips om komplement för att öka ”kreativt skrivande” och ser med fördel att ordinarie lärare deltar tillsammans med sina elever för att få inspiration och idéer till att pröva nya övningar och tankegångar själva framöver.
En annan möjlighet är kreativitets-workshops för personal mer generellt på skolor, för att öka medvetenheten om skapandets kraft och möjligheter.
Eva arbetar både med att ge oss nya tankar och teorier, men också med många små, enkla, praktiska övningar och lägger stor vikt vid att skapa ett öppet och kul arbetsklimat i gruppen.