Skrivar- och berättarverkstad

3 – 9 lektioner med fokus på berättandet. Undervisning i grundläggande dramaturgi (konsten att berätta) varvas med skrivövningar kopplade till varje del av den dramatiska kurvan. Fokus ligger på idéflödet och berättandet – inte på god svenska och disposition – och passar därför alla elever; från dem med läs- och skrivsvårigheter, diagnoser m.m. till normal- och högpresterande. Nivån anpassas efter elevernas kunskapsnivå och behov.