Skrivarkurs

med Robert Jelinek, dramatiker, regissör och skådespelare.

Robert har under de senaste åren arbetat med ungdomar på olika skolor och fritidsgårdar. Lektionerna anpassas efter den grupp som han möter. 

Här följer ett exempel på hur två lektionstimmar kan se ut:

Lektion 1 arbetar ni med övningar som bygger på att få igång kreativitet och skrivarglädje. Eleverna får med sig en hemuppgift till nästa lektion. Uppgiften bygger på att eleverna skriver varsin treminutersmonolog. Det skrivna materialet kommer att läsas upp av någon annan i klassen. Eleverna får sedan feedback på sina texter.

Lektion 2 delas klassen in i par. Eleverna arbetar tillsammans med att skriva en dialogscen efter ett bestämt tema. De får sedan läsa upp varandras dialogscener. Alla scener får möjlighet till feedback. Förhoppningen är att elevernas skrivande gör ringar på vattnet.

Målet är att fördjupa sig i sitt skrivande. Givetvis kan programmet ändras om skolan anser att klassen behöver arbeta med andra förutsättningar.