Skrivarworkshop

med Marianne Goldman

Marianne GoldmanHej, jag heter Marianne Goldman och är dramatiker. Ni kan hitta titlarna på mina pjäser på www.dramadirekt.com. Därutöver leder jag skrivarkurser för vuxna och ungdomar. Min specialitet är att hjälpa eleverna att hitta fram till SITT ämne. Att via olika övningar guida dom genom skrivarprocessen. Ge eleverna verktyg att hantera hinder för sin kreativitet. När jag nu går ut till skolorna kommer jag varva praktiska skrivövningar med teori.

En praktisk skrivövning kan vara att eleverna får prova på att hitta en konflikt. De får sedan skriva en scen om konflikten. I det teoretiska passet går jag igenom vad som skiljer dramatiskt berättande från prosa. I form och innehåll. Vad ska man tänka på om man dramatiserar en berättelse?

Vi går igenom moment i det dramatiska skrivandet:

  • Vad ska man tänka på när man skriver dialog?
  • När man skapar rollfigurer?
  • Bygger en scen?

Om vi hinner "närläser" vi också några scener ur en pjäs. Utifrån dessa diskuterar vi såväl scenuppbyggnad som vändpunkter. Jag föredrar att återkomma till samma klass/grupp med ett intervall på några veckor. Eleverna får då vid första undervisningstillfället en hemuppgift som dom mailar till mig.

Hemuppgiften är i mesta möjliga form anpassad till vars och ens behov, nivå och intresse. Målet är att alla ska få prova på att bearbeta och fördjupa en text eller tanke.