Sveriges Dramatikerförbund

Sveriges Dramatikerförbund är en intresseorganisation som har som ändamål att tillvarata svenska dramatiska författares och översättares ekonomiska och ideella intressen.

Förbundet är den organisation där så gott som samtliga av Sveriges yrkesverksamma dramatiker, manusförfattare och översättare av dramatik finns anslutna. För närvarande har Sveriges Dramatikerförbund cirka 660 medlemmar som representerar dramatikernas och översättarnas yrkesområden inom scen, TV, radio, film och nya medier.