Teatern - en modell för livet

med Rikard Johansson

Teaterns två källflöden: tröskplatsen och torget – gestaltningen av döden som livsbringare och av människans dubbla sits som flockmedlem och enskild individ.
Teatern som etik och skapare av empati. Dialogen och demokratin. Att erkänna mörkret för att kunna bemästra det .
Teaterpjäserna – fler vänner än på Facebook. Vår bank av samlade erfarenheter om begreppet människa.
Teatern – enda stället där alla behövs, det sociologiska ekosystemet.
Komedi eller tragedi – när vi måste handla utan att veta konsekvenserna.
Hur vetenskap ändrar teaterns människosyn – Hamlet, fast mellan två solsystem. I katastrofens tid – pjäser utan slut.
Protagonist och Antagonist – rollerna vi har att välja mellan. Vad betyder det att vilja något?
Den livgivande konflikten – dramaturgin som ett livsschema och en guide till en händelserik tillvaro.

Denna introduktion till teater riktar sig till vuxna och intresserade ungdomar. Den berättar om de aktiva beståndsdelar som verkar tillsammans i teaterkonsten. Vad som är dess innersta kärna och mening. Utifrån ögonblicksbilder i teaterns långa historia ges exempel på hur den kan inspirera och ge en förståelse för tillvaron och människan. Teatern - en modell för livet.

Föreläsning och övningar kan ske under en hel eller halv dag. 

Rikard Johansson är regissör och manusförfattare med bred och mångårig erfarenhet inom teater, opera, TV och radio.
Han är en van föreläsare och pedagog. Rikard har undervisat på Teaterhögskolan i Stockholm, plus många andra teaterutbildningar och på MiL Institutes chefsseminarier.