Upptäcktsfärd i Tranströmers landskap

Hoppa fallskärm med tankarna

Workshopen vänder sig till unga i högstadiet och gymnasiet. Leif Olsson berättar om Tranströmers dikter. Klassen läser en av Tranströmers dikter i förväg. Med hjälp av den bildar eleverna en egen uppfattning om vad dikten handlar om innan Leif kommer dit för att berätta om Tranströmers poesi. Dikter kan ju betyda olika saker för olika personer. En metafor kan tolkas på olika sätt. Eleverna i klassen berättar vad de tänker på när de läser samma dikt, alla kommer att associera till olika saker. Leif berättar om dikten och hur man kan läsa och tolka poesi.

En praktisk del av workshopen är att skriva en egen dikt utefter en tranströmersk bild eller metafor. Till exempel ”uppvaknandet är ett fallskärmshopp från drömmen”. Vad kan ett sånt hopp innebära? Kan man beskriva den känslan med egna ord? Hur skulle de suddiga tankar man tänker innan man vaknar på morgonen se ut om man skrev ner dem på ett papper? Eller kan man kanske som läsare associera meningen till en känsla eller ett minne? Eleverna skriver och läser varandras dikter.

Den andra praktiska delen av workshopen gäller: Hur kan man framföra en dikt? Tänk om man skulle sjunga eller rappa samma text? Hur kan en dialog se ut mellan två personer om man vill fånga en ”känsla” som finns i en dikt? Kan man dramatisera dikten? Här kan man också använda improvisation.

Workshopen avslutas med en diskussion om poesi och hur man kan måla och fånga tankar, bilder och känslor i ord. Eller kanske behövs det inte ens ord? Man kan prata om att dikten också är tyst eftersom pauser ofta är så viktiga i dikter… Hur skulle en tyst dikt kunna se ut?

Leif Olsson, Transtömertolkare sedan flera år och god vän med författaren, har stor erfarenhet av dramaundervisning och har arbetat mycket med skådespelare och elever både på skolor och på teatrar runtom i världen.