Vad du kan lära dig av och genom psykodrama

Detta är en föreläsning om och en demonstration av vad psykodrama är och dess många möjligheter. I föreläsningen går vi först igenom psykodramats födelse samt dess historia och inflytande från det grekiska dramat och grekisk mytologi. Vi tittar sedan närmare på psykodrama i relation till Oidipusmyten, anagnorsis, katharsis, spegelneuroner samt
Brechts episka teater (påverkad av den kinesiske skådespelaren). Jag kommer också att berätta om mina egna erfarenheter av hur psykodrama har hjälpt mig i mitt teaterarbete – både som skådespelare och dramatiker. Föreläsningen innehåller även en demonstration av de ovan nämnda fenomenen samt ett kort grupparbete (bikupa). Vi avslutar med
feedback och en utvärdering av föredraget.

Läs mer i pdf-filen nedan!