Var mer dramatisk!

 Var mer dramatisk! Affisch för pjäsen Spunkare

Här får eleverna stifta bekantskap med dramatikerns arbete och fördjupa sig i komponenter som val av plats, att bygga karaktärer, dialogens funktion, relationer och att gestalta något.