Vetenskapsteater

Som manusförfattare till flera vetenskapspjäser har Anders Nyman erfarit hur klargörande en scenisk gestaltning av en företeelse eller ett spörsmål kan vara. Genom att gestalta i stället för att informera kan även komplicerade och till synes torra ämnen bli en känslomässig angelägenhet och därmed locka till diskussion och problematisering. Kanske er skola har samlats kring ett tema eller ämne som behöver kött och blod för att begripliggöras och debatteras?