Elisabeth Croneborg

Elisabeth Croneborg är sedan 1997 verksam som manusförfattare och dramaturg, och sedan 2007 även som manuslärare, skrivcoach, samt workshop- och skrivkursledare. Elisabeth har stor erfarenhet av att jobba med skrivande och kreativitet tillsammans med manusförfattare, privatpersoner, företagare, studenter, elever och lärare.

Manusförfattare

Elisabeth har arbetat för tv-serier som till exempel Rederiet, Skeppsholmen, Headhunters och Kvarteret Skatan, och utvecklar ständigt egna manusidéer med utvecklingsstöd från Sveriges Television, Svenska Filminstitutet och Filmpool Nord. Åren 2014 och 2015 verkade Elisabeth som manusförfattare och dramaturg vid ett filmprojekt hos Teater Blanca i Uppsala, där ensemblen består av vuxna med psykiska funktionshinder. Detta resulterade i en kortfilm och en långfilm.

Manuslärare på folkhögskolor

Elisabeth har sedan 2006 undervisat, föreläst, handlett, och examinerat unga studenter på Stockholms Filmskola; Manusutbildningen på Högskolan Dalarna; och Dramatikutbildningen på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola. Läsåret 2016 – 2017 vikarierade Elisabeth som kursansvarig på Biskops Arnö.

Skrivarkurser och skrivcoachtjänster i eget företag

Sedan 2010 har Elisabeth hållit i skrivarkurser och workshops i det egna företaget Kreakalma. Dessa kombineras ofta med yoga och meditation (Elisabeth är trefaldigt utbildad yogalärare). Elisabeth arbetar också regelbundet som skrivcoach i individuell handledning.

Arbete på skolor

Sedan 2008 har Elisabeth anlitats i olika manus- och skrivprojekt med elever på högstadiet och gymnasiet, och hon har även hållit i flera workshops med lärare. Elisabeth har jobbat både i vanliga klasser och med elever med särskilda behov. Elisabeth är utbildad barnskötare och har tio års erfarenhet som kolloledare åt tonåringar på Barnens Ö.

Vid sammanlagt fem tillfällen har Elisabeth verkat som dramaturg och manuslärare i större Skapande-i-skola-projekt som syftat till att en grupp elever skrivit ett manus som sedan, med hjälp av en regissör, satts upp som pjäs (på Stockholmsskolorna Kungsholmens grundskola och Södermalmsskolan). Elisabeth har också hållit i workshops och skrivarverkstäder på flera olika skolor. Elisabeth kan lätt ta sig till olika kommuner i landet.

Elisabeths workshops har fokus på skrivglädje, den egna kreativiteten samt berättande. Workshopsen kan vara allt från en lektion långa, till flera lektioner spridda över flera veckor. Eleverna (eller lärarna) får med hjälp av lekfulla och handfasta skrivövningar öva sig i att hitta till sina egna berättelser. De får också lära sig hur man når ut med dessa, vilket betyder att de genom både teori och praktik får tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i dramaturgi; hur man strukturerar sin berättelse.

Läs mer om Elisabeth på http://kreakalma.se.