Anders Nyman

Foto: Ulf Lindahl

 Foto: Ulf Lindahl

Sedan jag gick ut DI:s dramaturg/dramatikerlinje har jag arbetat som
frilansande dramatiker, manusförfattare och dramaturg. Förutom ett flertal scenpjäser har jag skrivit radioteater, operalibretto, vetenskapsteater, kabarétexter och sketcher för scen och tv. Har dramatiserat ett tiotal serier för Lovteatern på Unga Radioteatern. Som dramaturg har jag arbetat på Dramaten, Radioteatern, samt Uppsala Stadsteater. Senaste tiden har jag arbetat mycket med skrivarverkstäder för barn och olika skapandeskola projekt. Undervisar regelbundet i dramaturgi och manusskrivande vid Marieborgs folkhögskola, samt författarlinjen vid Sörängens folkhögskola. Skriver även barnböcker (Alfabeta förlag.)