Här finns
manusfolket!

Centrum för dramatik har sommaruppehåll!

Kansliet i syd öppnar igen den 5 augusti och kansliet i öst den 12 augusti. Vi mycket brådskande ärenden kan du sms:a verksamhetsledare Isabella af Klintberg på nummer 070-467 34 22 så återkommer hon vid tillfälle.

Glad sommar! 

☀️

Blogg

Förmedling – Manus för alla branscher

En sketch, en årslång TV-serie, en kortfilm eller ett bygdespel. Bakom all dramatik finns ett manus och en manusförfattare. Centrum för dramatik består av yrkesverksamma dramatiker, manusförfattare och översättare av dramatik som skriver för scen, film, radio, tv, webb, digitala spel och podd. Medlemmarnas kunskap är efterfrågad inom ex. kommunikation, dataspel, utställningsverksamhet och event.

Föreningen har drygt 300 medlemmar och medlemsantalet ökar stadigt. De arbetar huvudsakligen med att skriva manus för teatrar, filmbolag och TV-produktionsbolag. De flesta är också aktiva inom andra områden, ex. som dramaturger, manusredaktörer och manuscoacher. Flera arbetar med undervisning och handledning på högskola, gymnasium och grundskola.

Dramatik är konsten att berätta på ett spännande sätt! Förmedling av aktiviteter till skolan pågår regelbundet, ex. manusförfattarbesök och Skapande skola-projekt. Elever, lärare och pedagoger får ta del av manusförfattarens verktygslåda och lära sig hur man skriver ett manus.

Centrum för dramatik är en ideell förening och driver verksamheten enligt de nationella kulturpolitiska målen. Verksamhetsstöd mottas från Kulturrådet, Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen och finansierar i övrigt verksamheten med projektmedel och medlemsavgifter.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dramatik för barn och unga

    Centrum för dramatiks verksamhet finansieras genom stöd från Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Stockholm, Region Halland och Malmö stad.