Här finns manusfolket!

Bli medlem i Centrum för dramatik!

Då får du presentera dig i vår katalog, får tillgång till vårt kursutbud, kan annonsera dina workshops, får vårt medlemsbrev Manusfolket och kan söka uppdrag i våra projekt.
Glöm inte att också tipsa dina manuskollegor om Centrum för dramatik!

Läs mer om medlemskap och kriterier på https://www.centrumfordramatik.se/medlem/

Mer information om oss hittar du här https://www.centrumfordramatik.se/om-oss/

 

Medlemserbjudande

Som medlem i Centrum för dramatik kan du köpa manusprogrammet Final Draft till 30% rabatt fram till 31 januari 2022. Besök www.finaldraft.com för mer information om programmet. Erbjudandet gäller till 31 januari 2022.

 

 

Sök innehåll på hemsidan

Förmedling – Manus för alla branscher

En sketch, en årslång TV-serie, en kortfilm eller ett bygdespel. Bakom all dramatik finns ett manus och en manusförfattare. Centrum för dramatik består av yrkesverksamma dramatiker, manusförfattare och översättare av dramatik som skriver för scen, film, radio, tv, webb och podd. Medlemmarnas kunskap är efterfrågad inom ex. kommunikation, dataspel, utställningsverksamhet och event.

Föreningen har drygt 300 medlemmar och medlemsantalet ökar stadigt. De arbetar huvudsakligen med att skriva manus för teatrar, filmbolag och TV-produktionsbolag. De flesta är också aktiva inom andra områden, ex. som dramaturger, manusredaktörer och manuscoacher. Flera arbetar med undervisning och handledning på högskola, gymnasium och grundskola.

Dramatik är konsten att berätta på ett spännande sätt! Förmedling av aktiviteter till skolan pågår regelbundet, ex. manusförfattarbesök och Skapande skola-projekt. Elever, lärare och pedagoger får ta del av manusförfattarens verktygslåda och lära sig hur man skriver ett manus.

Centrum för dramatik är en ideell förening och driver verksamheten enligt de nationella kulturpolitiska målen. Verksamhetsstöd mottas från Kulturrådet, Region Skåne och Region Stockholm och finansierar i övrigt verksamheten med projektmedel och medlemsavgifter.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dramatik i skolan

    Centrum för dramatiks verksamhet finansieras genom stöd från Kulturrådet,

    Region Skåne, Region Stockholm och Malmö stad.