Barnkonventionen i teori och praktik

Under 2024 erbjuder vi er medlemmar en specialbeställd digital föreläsning om barnkonventionen som passar dig som möter barn och unga i skolan och på fritiden. Den vänder sig också till dig som vill få en grundläggande kunskap om barnkonventionen som sedan 2020 är svensk lag.

Den digitala föreläsningen Barnkonventionen – i teori och praktik genomförs av barnrättsstrateg Sylvia Carlsdotter och ger en grundläggande förståelse av barnkonventionen, dess barnsyn, innehåll och syfte samt kopplingar till uppdraget som dramatiker, författare, manusförfattare och serieskapare.

Föreläsningen är ca. 60 min och består av tre delar:

1. Barnkonventionen – kort introduktion, 2. Författarbesök/mötet med barnen, 3. Skapande skola.

Till föreläsningen finns också en presentation/vägledning (PDF) som kan laddas ner här.

Föreläsningen är en medlemsförmån och får ej spridas vidare.

Länk till föreläsningen på Vimeo

Lösenord på Vimeo: ZHHl4mYn

Har du frågor om föreläsningen? kontakta ammy@centrumfordramatik.se

Bakgrund: Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, Seriefrämjandet och Folkets Hörna fick under 2023 medel från Region Skånes kulturförvaltning för att tillsammans utveckla samarbeten och kompetensutveckla våra organisationer och våra medlemmar inom området ”mötet med skolan”. Men syftet är att öka centrumbildningarnas kunskap om och förståelse kring mötet mellan kultur och skola. Filmen är en del i det samarbetet/projektet.