Berättelseutveckling i hembygdsrörelsen

 

Under 2020 har Skånes Hembygdsförbund tagit armkrok med CFD Syd och tillsammans utvecklat ett projekt inom den regionala satsningen Publik- och berättelseutveckling på kulturarvsområdet med stöd från Regions Skåne och processledning från BoostHbg. Planering pågår av berättarlabb för appar, guidade visningar och vandringar. En manusförfattare (medlem i CFD) har anlitats för att ta fram prototyper/idéer för digitalt berättande om gården Ballingstorp utanför Kristianstad, tillgängliga för besökare genom appen Shuttle. Målet är att utveckla Skånes Hembygdsförbunds medlemsföreningars berättarkompetens så att de vill och vågar utveckla och målgruppsanpassa olika berättelser.

Kontakta Centrum för dramatik om du är intresserad av ett liknande projekt i din hembygdsförening och vill veta mer.

Kontaktuppgifter
Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare
ammy(a)centrumfordramatik.se 070-219 03 71

Obs! Byt ut ”(a)” i e-postadressen till tecknet @.

Foto: Skånes hembygdsförening