Kategori: Rapport

Svenska Assitej: Rapport om barns tillgång till scenkonst

Genom granskning av nuvarande lösningar för distribution av scenkonst till landets skolelever, samt Genom en enkätundersökning till samtliga regioner och kommuner har Assitej undersökt hur tillgången till scenkonst i skolan ser ut i relation till de uppsatta politiska målen. Visa mer…