Kategori: Yttranden

Yttrande: Kreativa Sverige

Centrum för dramatik har avgivit sitt yttrande över Kreativa Sverige! SOU 2022-44Visa mer…

Yttrande över SOU 2021:77 – Från Kris till Kraft. Återstart för kulturen

Läs vårt yttrande över betänkandet SOU 2021:77 - Från kris till kraft. Återstart för kulturenVisa mer…